Ochrana osobních údajů

srp, 10 2023

Úvod

V souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů, známém jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme se zavázali chránit soukromí našich uživatelů a transparentně informovat o procesech zpracování osobních údajů. Naše webové stránky 'Pragovské Zubní Designy' pečlivě sledují a aktualizují své protokoly a bezpečnostní opatření ve smyslu nejnovějších právních předpisů a doporučení v oblasti ochrany dat. V následujících odstavcích detailně popisujeme, jaké informace o Vás shromažďujeme, jak je používáme, jaká práva můžete uplatnit a koho můžete kontaktovat v případě dotazů nebo požadavků týkajících se Vašich osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme na našich stránkách, používáme především k zajištění správné funkčnosti webu, zlepšení našich služeb, komunikaci s uživateli a plnění právních povinností. K informacím, které mohou být shromažďovány, patří Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, IP adresa nebo jiné identifikační údaje. Tyto informace jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete, například při registraci na našem webu, při odběru novinek nebo při vyplnění kontaktního formuláře.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů mají naši uživatelé právo požadovat přístup k jejich osobním údajům, opravu jakýchkoli nepřesností, vymazání údajů tam, kde to zákon umožňuje, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Další informace o těchto právech a o tom, jak je uplatnit, naleznete v níže uvedené sekci 'Kontakt na správce'. Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Používáme nejmodernější technologie a postupy ke zvýšení bezpečnosti a ochrany Vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo jinými formami zneužití. V rámci našich bezpečnostních opatření se také pravidelně věnujeme školení našich zaměstnanců a aktualizaci našich interních politik a postupů.

Kontakt na správce

V případě dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit přímo na správce osobních údajů, paní Alenu Šťastnou, která je majitelkou a provozovatelkou webové stránky 'Pragovské Zubní Designy'. Kontaktní údaje pro Vaše pohodlí uvádíme níže:
Alena Šťastná
Špitálka 263/41, 602 00 Brno-střed, Czechia
E-mail: [email protected]