Podmínky služby

srp, 10 2023

Úvod

Vítáme Vás na webových stránkách Pragovské Zubní Designy. Tento dokument Podmínky služby (dále jen 'Podmínky') definuje a upravuje vztahy mezi poskytovatelem webu, paní Alenou Šťastnou (dále jen 'poskytovatel'), a jejími uživateli a návštěvníky (dále jen 'uživatel'). Při používání webu dentaldesignprague.cz se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky, které jsou závazné pro všechny strany. V případě, že s nějakou částí Podmínek nesouhlasíte, není možné web používat. Tento dokument bude pravidelně aktualizován s ohledem na legislativní změny či změny v našich službách.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje spravovat web dentaldesignprague.cz s nejvyšší možnou pečlivostí a chránit veškeré osobní údaje poskytnuté uživatelem v souladu s GDPR. Poskytovatel má právo kdykoli upravit nebo zrušit jakýkoliv obsah webu bez předchozího upozornění uživatele. Zároveň poskytovatel nemá povinnost aktualizovat obsah webu nebo zveřejňovat opravy. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené používáním webu, a to ani v případě technických problémů, které mohou web provázet. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků je možno se obrátit na email paní Aleny Šťastné: [email protected].

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje používat web dentaldesignprague.cz v souladu s platnými zákony České republiky, dobrou mravností a těmito Podmínkami. Uživatel nesmí šířit nelegální obsah, viry, škodlivý software a nesmí se pokoušet neoprávněně zasahovat do struktury a funkcionality webu. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah webu je chráněn autorským právem a vlastní ho poskytovatel nebo jiné třetí strany. Jakékoliv kopírování, distribuce či jiné využití obsahu mimo rámec běžného užívání je možné pouze se souhlasem poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Veškeré informace poskytnuté uživatelem během používání webu budou zpracovány v souladu s GDPR a ochranou osobních údajů. Uživatel má právo požadovat přístup k svým údajům, jejich opravu či výmaz. Přesná pravidla zpracování osobních údajů jsou uvedena v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabyly účinnosti dne jejich zveřejnění na webu dentaldesignprague.cz a platí až do odvolání či nahrazení novou verzí Podmínek. V případě jakýchkoliv sporů vzniklých na základě těchto Podmínek je rozhodujícím právním řádem právo České republiky a příslušným soudem je soud v obvodu, kde má poskytovatel sídlo. Kontakt na poskytovatele: paní Alena Šťastná, Špitálka 263/41, 602 00 Brno-střed, Česká republika, Email: [email protected].